Председник Републике није прекршио Закон о Агенцији

Тужба против решења Повереника за информације од јавног значаја
20/02/2019
Министарка правде у посети Агенцији
21/02/2019

Председник Републике није прекршио Закон о Агенцији

print
Поводом пријаве поднете Агенцији за борбу против корупције у вези са активностима председника Републике у оквиру кампање „Будућност Србије“, Агенција саопштава да председник Републике није прекршио Закон о Агенцији за борбу против корупције.

Како се у конкретној ситуацији ради о вршењу уставних овлашћења председника Републике, а не о активностима везаним за промоцију политичких странака коришћењем јавних ресурса, Агенција је става да у кампањи „Будућност Србије“ није прекршен Закон о Агенцији.

Поред тога, портал www.vucic.rs, на који се позива подносилац пријаве, није јавни ресурс те објављивање информација о кампањи „Будућност Србије“ не представља кршење Закона о Агенцији.

Такође, у вези са наводом из пријаве да је председник Републике „коментарисао лидере политичких партија и покрета“, Агенција указује да су функционери, изабрани непосредно од грађана, изузети од обавезе да недвосмислено предоче саговорницима и јавности да ли износе став органа, у којима врше јавну функцију или став политичке странке односно политичког субјекта.

Представљање Републике Србије у земљи и иностранству једно је од уставних овлашћења председника Републике Србије. Ни Устав Републике Србије ни Закон о председнику Републике не прописује детаљније шта обухвата представљање Републике Србије у земљи.