Предлог за оцену уставности

Група грађана „Раваница“
29/05/2012
Годишњи извештај 2011. РАВАНИЦА
29/05/2012

Предлог за оцену уставности

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Уставном суду Предлог за оцену уставности члана 29. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Агенција сматра да је тај члан у супротности са одредбама Устава Републике Србије и Конвенције Уједињених нација против корупције.

По оцени Агенције, спорна одредба која омогућава функционерима да наставе обављање једне јавне функције, а уз њу и јавне функције на коју су изабрани непосредно од грађана, као и јавне функције коју су законом и другим прописом обавезни да врше, у супротности је са одредбама Устава Републике Србије које утврђују приниципе владавине права, поделе власти на законодавну, извршну и судску, забране дискриминације, као и са начелом забране сукоба интереса.

Члан 29. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији, према оцени Агенције, такође повређује и право грађана да под једнаким условима ступају на јавне функције као и изричиту одредбу Устава која прописује да народни посланик не може бити посланик у скупштини аутономне покрајине, нити функционер у органима извршне власти и правосуђа, нити може обављати друге функције, послове и дужности за које је законом утврђено да представљају сукоб интереса.

Спорном одредбом дошло је и до повреде одредби Конвенције Уједињених нација против корупције која представља део домаћег правног система и која као један од циљева промовише унапређење интегритета, одговорности и правилног управљања јавним пословима и јавном имовином. Конвенција, осим тога, прописује дужност сваке државе уговорнице да развија и примењује или одржава делотворну, координирану политику спречавања корупције и настоји да установи, одржи и јача системе којима се повећава транспарентност и спречава сукоб интереса. Сви наведени принципи озбиљно су доведени у питање усвајањем спорне одредбе наведеног Закона.

Агенција за борбу против корупције очекује да Уставни суд у разумно кратком року узме у разматрање и донесе одлуку по Предлогу Агенције, јер у дужем року нерешена ситуација по питању обављања више функција затечених функционера нарушава не само њихов интегритет већ озбиљно доводи у питање напоре институција, државе у целини, а посебно Агенције за борбу против корупције у сузбијању и спречавању корупције у земљи.