Da li su spojive javne funkcije člana Opštinskog (odnosno Gradskog) veća i narodnog poslanika

Istovremeno vršenje javne funkcije odbornika i obavljanje posla profesionalnog upravnika na teritoriji iste opštine

Istovremeno vršenje javne funkcije člana nadzornog odbora iz reda zaposlenih i obavljanje dužnosti člana komisije za javne nabavke

  Istovremeno vršenje javne funkcije člana Gradskog veća i obavljanje poslova direktora „Regionalne agencuje za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja“ Doo Kragujevac

Istovremeno vršenje javne funkcije pomoćnika ministra i obavljanje naučno istraživačkog rada kao i članstvo u organima LKS

Da li su dekan, prodekan i članovi Saveta iz reda nastavnog i nenastavnog kadra javni funkcioneri

 Direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja istovremeno i autor udžbenika

 Nespojivost vršenja javnih funkcija odbornika i pomoćnika predsednika opštine

 Da li su šef kabineta i zamenik šefa kabineta potpredsednika Vlade javni funkcioneri

Da li direktor škole može da donese odluku na osnovu koje bi svoju suprugu iz izdvojenog odeljenja rasporedio  u matičnu školu

Da li direktor Doma zdravlja može biti odbornik ili član opštinskog veća jedinice lokalne samouprave

Istovremeno vršenje javne funkcije predsednika Republike Srbije i funkcije u političkoj stranci

Direktor škole i član školskog odbora u organima učeničke zadruge i član školskog odbora i zadrugar

Direktor osnovne ili srednje škole i direktor učeničke zadruge

Da li postoji sukob interesa u situaciji kada u postupku javne nabavke u kojoj je naručilac JP kao ponuđač učestvuje zet izvršnog direktora JP

Da li su spojive funkcije odbornika Skupštine grada Niša i člana Veća gradske opštine

Da li su spojive funkcije poslanika u AP i člana Gradskog veća

Da li su svi članovi Saveta Univerziteta funkcioneri

Odbornik skupštine opštine i predsednik, odnosno član saveta mesne zajednice

Odbornik i predsednik školskog odbora

Odbornik i direktor škole

Član školskog odbora kandidat za direktora škole

Zamenik predsednika opštine i direktor doma zdravlja

Narodni poslanik – predsednik skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki  razvoj i informatičko društvo i povezanost sa Univerzitetom

Član izborne komisije i funkcije u organima skupštine gradske opštine i organima javnih preduzeća

Članstvo ministra rudarstva i energetike u skupštini NIS a.d.

Članstvo savetnika predsednika Republike u savetu za kulturu

Podnošenje izveštaja za prodekane fakulteta

Status članova izbornih komisija, biračkih odbora i radnih tela na lokalnom nivou

Status članova komisije za odlikovanja

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Dopis ministru zdravlja 1

Dopis ministru zdravlja 2

Članstvo u Nacionalnom savetu za regionalni razvoj Republike Srbije

Da li se učešće na seminarima, okruglim stolovima, poslovnim ručkovima… smatra poklonom

 Mišljenje o tome da li narodni poslanik može istovremeno da obavlja dužnost predsednika Nacionalnog saveta nacionalne manjine

Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o javnim funkcijama u organima jedinice lokalne samouprave i organima javnih preduzeća i ustanovama čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i funkcije u organima Nacionalnog saveta nacionalne manjine