Да ли су спојиве јавне функције члана Општинског (односно Градског) већа и народног посланика

Истовремено вршење јавне функције одборника и обављање посла професионалног управника на територији исте општине

Истовремено вршење јавне функције члана надзорног одбора из реда запослених и обављање дужности члана комисије за јавне набавке

  Истовремено вршење јавне функције члана Градског већа и обављање послова директора „Регионалне агенцује за економски развој Шумадије и Поморавља“ Доо Крагујевац

Истовремено вршење јавне функције помоћника министра и обављање научно истраживачког рада као и чланство у органима ЛКС

Да ли су декан, продекан и чланови Савета из реда наставног и ненаставног кадра јавни функционери

 Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања истовремено и аутор уџбеника

 Неспојивост вршења јавних функција одборника и помоћника председника општине

 Да ли су шеф кабинета и заменик шефа кабинета потпредседника Владе јавни функционери

Да ли директор школе може да донесе одлуку на основу које би своју супругу из издвојеног одељења распоредио  у матичну школу

Да ли директор Дома здравља може бити одборник или члан општинског већа јединице локалне самоуправе

Истовремено вршење јавне функције председника Републике Србије и функције у политичкој странци

Директор школе и члан школског одбора у органима ученичке задруге и члан школског одбора и задругар

Директор основне или средње школе и директор ученичке задруге

Да ли постоји сукоб интереса у ситуацији када у поступку јавне набавке у којој је наручилац ЈП као понуђач учествује зет извршног директора ЈП

Да ли су спојиве функције одборника Скупштине града Ниша и члана Већа градске општине

Да ли су спојиве функције посланика у АП и члана Градског већа

Да ли су сви чланови Савета Универзитета функционери

Одборник скупштине општине и председник, односно члан савета месне заједнице

Одборник и председник школског одбора

Одборник и директор школе

Члан школског одбора кандидат за директора школе

Заменик председника општине и директор дома здравља

Народни посланик – председник скупштинског Одбора за образовање, науку, технолошки  развој и информатичко друштво и повезаност са Универзитетом

Члан изборне комисије и функције у органима скупштине градске општине и органима јавних предузећа

Чланство министра рударства и енергетике у скупштини НИС а.д.

Чланство саветника председника Републике у савету за културу

Подношење извештаја за продекане факултета

Статус чланова изборних комисија, бирачких одбора и радних тела на локалном нивоу

Статус чланова комисије за одликовања

Учешће у научноистраживачким пројектима

Допис министру здравља 1

Допис министру здравља 2

Чланство у Националном савету за регионални развој Републике Србије

Да ли се учешће на семинарима, округлим столовима, пословним ручковима… сматра поклоном

 Мишљење о томе да ли народни посланик може истовремено да обавља дужност председника Националног савета националне мањине

Мишљење Агенције за борбу против корупције o јавним функцијама у органима јединице локалне самоуправе и органима јавних предузећа и установама чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и функције у органима Националног савета националне мањине