Анализе прописа на ризике од корупције


Процена ризика корупције у прописима – ауторски текст

Јавне расправе и доношење закона по хитном поступку – аналитички текст


Мишљење о новој верзији Нацрта закона о НОКС (27. фебруар 2018.)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима (31. јануар 2018)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима (26. децембар 2017)

Мишљење о Предлогу уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса (20. децембар 2017)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о здравственој заштити (18. децембар 2017)

 Мишљењe о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама (10. новембар 2017)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о дуалном образовању (23. октобар 2017)

 Мишљење о Предлогу закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (9. октобар 2017)

Иницијатива за допуне Закона о државним службеницима, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Нацрта закона о запосленима у јавним службама (4. октобар 2017)

Мишљење о Предлогу закона о Националној академији (27. септембар 2017)

Мишљење о Предлогу закона о изменама и допунама закона о државним службеницима (27. септембар 2017)

Мишљење о Нацрту уредбе о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (15. септембар 2017)

Мишљење о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају (16. август 2017)

Мишљење o Нацрту закона о високом образовању (07. август 2017)

Мишљење о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања (4. август 2017)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса (21. јул 2017)

Мишљење о Нацрту закона о просветној инспекцији (21. јул 2017)

Мишљење о Нацрту закона о дуалном образовању (19. јул 2017)

Мишљење о Нацрту закона о просветној инспекцији (3. јул 2017)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање (9. јун 2017)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о високом образовању (30. мај 2017)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (12. мај 2017)

Mишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима (10. мај 2017)

 Mишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи (8. мај 2017)

Мишљење о Нацрту закона о здравственој заштити (27. март 2017)

Мишљење о Радној верзији закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (28. фебруар 2017)

Мишљење о Радној верзији закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима (10. јануар 2017)

Мишљење о Радној верзији закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи (29. децембар 2016)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државној управи (29. децембар 2016)

Мишљење о Нацрту закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (15. децембар 2016)

Анализа нормативног оквира у области царина (08.12.2016)

Иницијатива за допуне Закона о политичким странкама (децембар 2016)

Анализа правног оквира на ризике од корупције – локална самоуправа (децембар 2016)

Мишљење о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције (14.11.2016)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама закона о комуналним делатностима (25.10.2016)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика (12.09.2016)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама закона о комуналним делатностима (28.07.2016)

Иницијатива за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи (13.06.2016)

Мишљење о Закону о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (08.03.2016)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о јавним предузећима (10.02.2016)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о јавним предузећима (05.02.2016)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о полицији (18.01.2016)

Мишљење о Предлогу закона о оглашавању (11.01.2016)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима (23.12.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о обнови након елементарне и друге непогоде (22.12.2015)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о обнови након елементарне и друге непогоде (17.12.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији (14.12.2015)

Мишљење о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (04.12.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о озакоњењу (16.11.2015)

 Мишљење о Нацрту закона о систему плата запослених у јавном сектору (10.11.2015)

Мишљење о ревидираном тексту Нацрта закона о озакоњењу објеката (05.11.2015)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о озакоњењу објеката (27.10.2015)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика (21.10.2015)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о улагањима (12.10.2015)

Мишљење о новом тексту Нацрта закона о улагањима (23.09.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о улагањима (26.08.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини Републике Србије (06.08.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима (27.07.2015)

 Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (13.07.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима (23.06.2015)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији (18.06.2015)

Мишљење о нацртима закона о изменама и допунама Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву (18.06.2015)

Извештај о ризицима корупције у поступку остваривања права на инвалидску пензију (06.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика (10.06.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у Нацрту закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација (27.05.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у Нацрту закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (27.05.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима (29.04.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о полицији (16.04.2015)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта изградње „Београд на води“ (02.04.2015)

Мишљење о Предлогу закона о инспекцијском надзору (10.03.2015)

Изјашњење Министарства државне управе и локалне самоуправе на Мишљење о Предлогу закона о инспекцијском надзору (23.03.2015)


Мишљење о Нацрту закона о уџбеницима (26.02.2015)

Мишљење о Нацрту правилника о начину изрицања мера пружаоцима медијске услуге (30.12.2014)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима (15.12.2014)

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о привременим ограничењима права (17.12.2014)

Мишљење о Предлогу закона о заштити узбуњивача (07.10.2014)

Мишљење о Нацрту закона о инспекцијском надзору (30.9.2014)

Мишљење о Нацрту закона о заштити узбуњивача (23.9.2014)

Иницијатива за измене и допуне Закона о јавним предузећима и Уредбе о мерилима за именовање (22.8.2014)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (19.8.2014)

Мишљење о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државној управи (14.8.2014)

Мишљење о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима (14.8.2014)

Мишљење о Нацрту закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (11.8.2014)

Извештај о ризицима корупције у области јавно-приватног партнерства и концесија

Мишљење о прпцени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (16.7.2014)

Мишљење о Нацрту закона о приватизацији (14.7.2014)

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају (14.7.2014)

Мишљење о новој верзији Нацрта закона о заштити узбуњивача (10.7.2014)

Мишљење о Нацрту закона о заштити узбуњивача

Мишљење о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државној управи и Закона о државним службеницима

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о бесплатној правној помоћи

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уређењу простора и изградњи

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о запошљавању странаца

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о приватизацији

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стечају

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о јавним медијским сервисима

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о електронским медијима

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о заштити потрошача

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама радне верзије Закона о посредовању у решавања спорова

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима и другим наставним средствима
Мишљење о процени ризика корупције у одредбама радне верзије Закона о извршењу кривичних санкција
Мишљење о процени ризика у одредбама Нацрта закона о легализацији објеката
Мишљење о процени ризика корупције у Нацрту закона о општем управном поступку
Мишљење о предлогу Уредбе о допунама Уредбе о поступку и начину реструктуирања субјеката приватизације
Мишљење о Нацрту закона о посредовању у промету и закупу непокретности
Мишљење о процени ризика од корупције у Предлогу уредбе о начину коришћења службених возила у јавној својини РС
Мишљење о процени ризика од корупције у Нацрту закона о јавном информисању и медијима
Извештај о облицима, узроцима и ризицима корупције у систему здравства
Извештај о анализи поступка одобравања уџбеника и избора уџбеника у школама
Анализа закона о јавним предузећима
Анализа Радне верзије закона о прекршајима
Анализа Радне верзије закона о парничном поступку
Анализа Радне верзије закона о медијацији
Анализа Радне верзије закона о изменама и допунама закона о одузимању имовине проистекле из криминалне активности
Анализа Радне верзије закона о изменама и допунама Кривичног законика
Анализа Радне верзије измена и допуна закона о судијама
Анализа предлога закона о јавним набавкама
Анализа поступка остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања
Анализа Нацрта закона о заштити права пацијента
Анализа Нацрта закона о посебним условима за упис права својине на објектома изграђеним без грађевинске дозволе
Иницијатива за усклађивање Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода са Законом о државном премеру и катастру