Праћење Стратегије

Skupstinaa
Политика и новац: Финансирање политичких активности у 2012. години
09/12/2013
Saopstenjefoto
Потписан уговор између Агенције за борбу против корупције и Агенције за привредне регистре
12/12/2013

Праћење Стратегије

print

Први извештај о примени Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење


Смернице за извештавање о спровођењу и вршење надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана

Формулар за извештавање (за сваку активност попунити засебан формулар)


Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције, март 2014. године


Стратегија (2005) и Акциони план (2006) чија је важност престала даном објављивања нове Стратегије

Национална стратегија за борбу против корупције

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ


ИЗВЕШТАЈИ


ПИСАЊЕ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ – Документи

Поводом усвајања нове Националне стратегије за борбу против корупције

Мишљење Агенције за борбу против корупције о радној верзији Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године

Допис Министарству правде и државне управе поводом
процеса израде нове Стратегије за борбу против корупције, 16. новембра 2012.


Минимални стандарди за квалитетнију стратегију – Шема

Коментари на радну верзију Стратегије за борбу против корупције