ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Тужилаштво за организовани криминал: нема елемената кривичних дела у Институту за трансфузију крви Србије
27/01/2014
Прес април 2013.
13/05/2013

Праћење Стратегије и Акционог плана

print

Одсек за спровођење Стратегије и прописе

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за примену Стратегије за I и II квартал 2011. године

Послови Одсека за спровођење Стратегије и прописе имају за циљ да кроз сарадњу са државним органима и њихову координацију отклоне кључне узроке који доводе до корупције. Државни органи су, поред осталих субјеката, носиоци активности утврђених Акционим планом, на које се односе препоруке из Националне стратегије. Наведени Одсек врши послове надзора над спровођењем Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова кроз анализу и давање мишљења у вези са њиховим спровођењем. Налази и препоруке који се односе на спровођење ова два документа представљају битан сегмент годишњег извештаја који Агенција подноси Народној скупштини.

У складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције сви државни органи и организације дужне су да на захтев Агенције доставе тражене информације и документацију, на основу којих Одсек прати, анализира и даје смернице за примену и измену Акционог плана.

Праћење прописа и њихова анализа у погледу њихове усклађености и конзистентности са становишта борбе против корупције је такође посао овог Одсека.