Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima

VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA
26/01/2021
Aktuelno-Podnošenje zahteva za pohađanje obuke za lobistu
04/02/2021

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima

print
Agencija za sprečavanje korupcije je prema Zakonu o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 01.09.2020. godine, izričitom zakonskom odredbom dobila nadležnost da inicira donošenje ili izmenu propisa, daje mišljenja o proceni rizika od korupcije u nacrtima zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije i mišljenja o nacrtima zakona koji uređuju pitanja obuhvaćena potvrđenim međunarodnim ugovorima u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije.

Kristina Tarna, ekspert OEBS-a, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i zaposlenima u Agenciji za sprečavanje korupcije, izradila je Nacrt Metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima i realizovala osnovnu i naprednu obuku za zaposlene u Agenciji koji će u budućem periodu vršiti procenu rizika od korupcije u propisima.

Kako bismo unapredili kvalitet ovog dokumenta, a imajući u vidu njegovu kompleksnost i značaj koji će imati u daljem procesu izrade inicijativa za donošenje ili izmenu propisa i mišljenja o proceni rizika korupcije u nacrtima zakona, pozivamo vas da komentare i sugestije na Nacrt metodologije dostavite najkasnije do 28. februara 2021. godine na adresu elektronske pošte bojana.smartek@acas.rs.

Za dodatne informacije u vezi sa procesom izrade ili sadržajem ovog dokumenta, možete kontaktirati Bojanu Smartek (broj telefona 011 4149 100; 069 3377 256).