Позив заинтересованој јавности за достављање коментара на Нацрт методологије за процену ризика од корупције у прописима

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив заинтересованој јавности за достављање коментара на Нацрт методологије за процену ризика од корупције у прописима

print
Агенција за спречавање корупције je према Закону о спречавању корупције, који је у примени од 01.09.2020. године, изричитом законском одредбом добила надлежност да иницира доношење или измену прописа, даје мишљења о процени ризика од корупције у нацртима закона из области посебно ризичних за настанак корупције и мишљења о нацртима закона који уређују питања обухваћена потврђеним међународним уговорима у области спречавања и борбе против корупције.

Кристина Тарна, експерт ОЕБС-а, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и запосленима у Агенцији за спречавање корупције, израдила је Нацрт Методологије за процену ризика од корупције у прописима и реализовала основну и напредну обуку за запослене у Агенцији који ће у будућем периоду вршити процену ризика од корупције у прописима.

Како бисмо унапредили квалитет овог документа, а имајући у виду његову комплексност и значај који ће имати у даљем процесу израде иницијатива за доношење или измену прописа и мишљења о процени ризика корупције у нацртима закона, позивамо вас да коментаре и сугестије на Нацрт методологије доставите најкасније до 28. фебруара 2021. године на адресу електронске поште bojana.smartek@acas.rs.

За додатне информације у вези са процесом израде или садржајем овог документа, можете контактирати Бојану Смартек (број телефона 011 4149 100; 069 3377 256).