Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima

Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija
03/11/2020
Učešće Agencije na prvoj Međunarodnoj nedelji svesti o prevarama u Srbiji
18/11/2020

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima

print
Republika Srbija se, u skladu sa Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, obavezala da će proceniti uticaj dosadašnjih mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija), kao i da će preduzeti korektivne mere, ukoliko je potrebno i uspostaviti mehanizam redovnog i merljivog praćenja umanjenja stepena korupcije u navedenim oblastima.

Agencija za sprečavanje korupcije je, uz ekspertsku podršku obezbeđenu posredstvom IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, izradila Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u pomenutim oblastima.

Kako bismo unapredili kvalitet ovog dokumenta, a imajući u vidu njegovu kompleksnost i značaj koji će imati u daljem procesu izrade javnih politika u navedenim oblastima, pozivamo vas da komentare i sugestije na Nacrt metodologije dostavite najkasnije do 30. novembra 2020. godine na adresu elektronske pošte bojana.smartek@acas.rs.

Za dodatne informacije u vezi sa procesom izrade ili sadržajem ovog dokumenta, možete kontaktirati Bojanu Smartek (broj telefona 011 4149 100; 069 3377 256).