Позив заинтересованој јавности за достављање коментара на Нацрт методологије за израду процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у рањивим областима

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив заинтересованој јавности за достављање коментара на Нацрт методологије за израду процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у рањивим областима

print
Република Србија се, у складу са Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, обавезала да ће проценити утицај досадашњих мера предузетих са циљем смањења корупције у рањивим областима (здравство, порези, царине, образовање, локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција), као и да ће предузети корективне мере, уколико је потребно и успоставити механизам редовног и мерљивог праћења умањења степена корупције у наведеним областима.

Агенција за спречавање корупције је, уз експертску подршку обезбеђену посредством ИПА 2013 пројекта „Превенција и борба против корупције“, израдила Нацрт методологије за израду процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у поменутим областима.

Како бисмо унапредили квалитет овог документа, а имајући у виду његову комплексност и значај који ће имати у даљем процесу израде јавних политика у наведеним областима, позивамо вас да коментаре и сугестије на Нацрт методологије доставите најкасније до 30. новембра 2020. године на адресу електронске поште bojana.smartek@acas.rs.

За додатне информације у вези са процесом израде или садржајем овог документа, можете контактирати Бојану Смартек (број телефона 011 4149 100; 069 3377 256).