Позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима

Одржана радионица „Лобирање у Србији – искуства и изазови“
22/04/2021
Обавештење политичким субјектима
23/04/2021

Позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима

print

Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције предвиђено је да Агенција за спречавање корупције, у сарадњи са надлежним институцијама, процени утицај досадашњих мера, предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима (здравство, порези, царине, образовање, локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција).
Како би обезбедила укљученост свих заинтересованих страна, Агенција за спречавање корупције позива организације цивилног друштва да искажу заинтересованост за учешће у овом процесу.
Уз писмо о заинтересованости, неопходно је да организације цивилног друштва доставе и доказ о досадашњем ангажовању на спровођењу антикорупцијских активности из области, које ће бити обухваћене проценом утицаја, најкасније до 5. маја 2021. године на адресу електронске поште: ivana.cvetkovic@acas.rs.