Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге текућег одржавања централног система за хлађење објекта и система хлађења сервер сале
06/09/2019
Амбасадор Државе Палестине посетио Агенцију
12/09/2019

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности

Шифра из ОРН-а: 79810000-5 – Услуге штампања