Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću

Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije
06/09/2018
Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Austrije
13/09/2018

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću