Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge povezane sa softverom

Izabran zamenik direktora Agencije
06/08/2018
Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Majdanpeka dostavljaju se Agenciji do 3. oktobra 2018. godine
05/09/2018

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge povezane sa softverom

print
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-139/18-03 za 2018. godinu