Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге повезане са софтвером

Изабран заменик директора Агенције
06/08/2018
Извештаји о трошковима изборне кампање за одборнике Мајданпека достављају се Агенцији до 3. октобра 2018. године
05/09/2018

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге повезане са софтвером

print
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-139/18-03 за 2018. годину