Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79810000 – Usluge štampanja

Nastavljen ciklus obuke lobista
18/02/2020
Odluka o izboru posmatrača izborne kampanje za 2020.
24/02/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79810000 – Usluge štampanja

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-13/2020-03 za 2020. godinu. Predmet javne nabavke broj 404-02-13/2020-03 su usluge štampanja.
Šifra iz ORN – 79810000 – Usluge štampanja.