Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.

Obaveštenje o sprovođenju prve obuke za lobiste
31/01/2020
Počela prva obuka za lobistu u Srbiji
06/02/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-12/2020-03 za 2020. godinu. Nabavka
fotografske opreme za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije,
Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.