Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.

Обавештење о спровођењу прве обуке за лобисте
31/01/2020
Почела прва обука за лобисту у Србији
06/02/2020

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-12/2020-03 за 2020. годину. Набавка
фотографске опреме за потребе Агенције за борбу против корупције,
Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.