Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила

Представљена анализа годишњих извештаја Агенције
15/11/2018
Покренута кампања „ЛАП за јачи интегритет“
27/11/2018

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила

print

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка новог службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције. Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили

Јавна набавке мале вредности добра број ЈНМВ 404-02-176/18-03