Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novog službenog vozila

Direktor Agencije izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije
07/12/2018
Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije
13/12/2018

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novog službenog vozila

print

JAVNA NABAVKA – Nabavka novog službenog vozila za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije. Šifra iz ORN – 34110000 – Putnički automobili

Javna nabavka male vrednosti dobra broj JNMV 404-02-191/18-03