Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti; Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja; Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni.

Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala
07/08/2020
Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobiste
27/08/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti; Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja; Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni.

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja, broj 404-02-11/2020-03 za
2020. godinu. Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni.