Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku „Usluga stručne podrške funkcionisanju IT sistema“
12/03/2018
Izveštaji o troškovima izbornih kampanja dostavljaju se Agenciji do 4. aprila za Bor i do 5. aprila za Sevojno
14/03/2018

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora

print

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora (Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima)

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-25/18-03 za 2018. godinu