Позив за подношење понуда зa Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима

Агенција за борбу против корупције наставља циклус обуке посматрача изборних кампања
28/01/2020
Обука посматрача изборних кампања у Нишу
30/01/2020

Позив за подношење понуда зa Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку услуга број 404-02-19/2020-03 за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности

Шифра из ОРН – 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима