Позив за подношење понуда за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“

Обука о спровођењу Стратегије комуникације
08/03/2018
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора
12/03/2018

Позив за подношење понуда за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“

print

Позив за подношење понуда

за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“ (шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке)

Јавна набавка број 404-02-13/18-03 за 2018. годину