Позив за подношење понуда за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“

print

Позив за подношење понуда

за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“ (шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке)

Јавна набавка број 404-02-13/18-03 за 2018. годину