Povodom polemike o tekstu Nacrta zakona o ulaganjima

Prevod na srpski jezik GRECO Evaluacionog izveštaja za Srbiju u okviru četvrtog kruga evaluacija
03/09/2015
Reagovanje Agencije povodom pisanja dnevnog lista Informer
09/09/2015

Povodom polemike o tekstu Nacrta zakona o ulaganjima

print
Znak-Horizontalno-CirilicaU delu koji se odnosi na prava javnosti u vezi sa informacijama o ulaganjima, ukazujemo na to da u verziji Nacrta koju je Ministarstvo privrede u avgustu dostavilo Agenciji na mišljenje, u članu 24. nema odredbe kojom se predviđa da se na podatke iz ugovora i informacije koje su organi državne vlasti saznali u toku pregovora i vođenja postupka, primenjuju odredbe o zaštiti podataka u skladu sa zakonom koji uređuje informacije od javnog značaja.
S druge strane, kao što je navedeno u našem mišljenju od 26. avgusta, tekst Nacrta koji je dostavljen Agenciji, u članu 25. predviđa da se protiv rešenja kojim se odbija pristup informacijama „iz investicionog programa ili posebnog investicionog ugovora“ ne može izjaviti žalba, već samo pokrenuti upravni spor.

Agencija za borbu protiv korupcije se nada da će Ministarstvo privrede i Vlada prilikom utvrđivanja konačnog teksta predloga ovog Zakona prihvatiti naše sugestije i preporuke u cilju otklanjanja ovog i drugih uočenih nedostataka i rizika korupcije.

Smatramo da bi otklanjanje uočenih nedostataka i rizika korupcije doprinelo ostvarivanju ciljeva ovog zakona i stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti ulaganja.