Поводом полемике о тексту Нацрта закона о улагањима

Превод на српски језик GRECO Евалуационог извештаја за Србију у оквиру четвртог круга евалуација
03/09/2015
Реаговање Агенције поводом писања дневног листа Информер
09/09/2015

Поводом полемике о тексту Нацрта закона о улагањима

print
Znak-Horizontalno-CirilicaУ делу који се односи на права јавности у вези са информацијама о улагањима, указујемо на то да у верзији Нацрта коју је Министарство привреде у августу доставило Агенцији на мишљење, у члану 24. нема одредбе којом се предвиђа да се на податке из уговора и информације које су органи државне власти сазнали у току преговора и вођења поступка, примењују одредбе о заштити података у складу са законом који уређује информације од јавног значаја.
С друге стране, као што је наведено у нашем мишљењу од 26. августа, текст Нацрта који је достављен Агенцији, у члану 25. предвиђа да се против решења којим се одбија приступ информацијама „из инвестиционог програма или посебног инвестиционог уговора“ не може изјавити жалба, већ само покренути управни спор.

Агенција за борбу против корупције се нада да ће Министарство привреде и Влада приликом утврђивања коначног текста предлога овог Закона прихватити наше сугестије и препоруке у циљу отклањања овог и других уочених недостатака и ризика корупције.

Сматрамо да би отклањање уочених недостатака и ризика корупције допринело остваривању циљева овог закона и стварању адекватног правног оквира у области улагања.