Povodom objavljivanja CPI

Lajkovac – Izbori za odbornike
22/06/2012
Lebane – Izbori za odbornike
22/06/2012

Povodom objavljivanja CPI

print

Povodom objavljivanja Indeksa percepcije korupcije za 2012. godinu, vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić saopštava da će Agencija svojim aktivnim odnosom prema predstavkama i naglaskom na kontroli finansiranja političkih subjekata i izveštaja izborne kampanje, dati svoj doprinos da indeks za 2013. godinu bude znatno bolji.

U borbi protiv korupcije potrebna je jaka politička volja, sistemski pristup i saradnja svih institucija. Takođe, neophodno je da se ne donose zakoni koji sadrže potencijalne koruptivne elemente i time narušavaju pravnu sigurnost. Pojedinačne akcije mogu da dovedu do trenutnog, ali ne i sistemskog poboljšanja. Svi organi – represivni i preventivni, regulatorni organi i nezavisna tela treba da imaju odrešene ruke kako bi ostvarili vidan napredak.

Na predstavljanju Indeksa percepcije korupcije, Transparentnost Srbija je dala pregled preporuka iz godišnjih izveštaja o radu nezavisnih organa, među kojima su i ključne preporuke Agencije: pojačati nadležnosti u kontroli imovine funkcionera, izmeniti Zakon o Agenciji kako bi se pojačala primena u praksi, primeniti u praksi standard iz člana 13. Konvencije UN u vezi postupanja po anonimnim prijavama…

U odnosu na 2011. godinu Srbija je rangirana na 80. mestu sa 39 od mogućih 100 indeksnih poena.