Potpisivanje Memoranduma o saradnji, 20. 01. 2016.

Memorandum o saradnji sa kolegama iz Makedonije
20/01/2016
OVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA
22/01/2016

Potpisivanje Memoranduma o saradnji, 20. 01. 2016.

print