Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Управе за спречавање прања новца и Агенције за борбу против корупције

Демократска унија Албанаца ДУА
12/10/2012
Годишњи извештај 2011. ДУА
12/10/2012

Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Управе за спречавање прања новца и Агенције за борбу против корупције

zasajt_potpisivanje
print

Агенција за борбу против корупције и Управа за спречавање прања новца закључили су Споразум о пословно-техничкој сарадњи којим се обавезују да благовремено и координирано планирају и прате заједничке обавезе које се тичу доступности, начина размене података као и одређивања лица која имају приступ подацима. Овим Споразумом олакшава се и убрзава међусобна размена података и конкретно поступање обе институције у области спречавања корупције и прања новца.
Фото галерија

Потписници овог протокола изражавају велико задовољство што ће међусобна сарадња допринети бољем, квалитетнијем и бржем решавању предмета из своје надлежности, а што је и основни циљ овог протокола.