Потписан Споразум о сарадњи Агенције за борбу против корупције и Управе царина

Резултати рада Сектора за оперативне послове у 2013.
03/04/2014
Јачање индивидуалног и институционалног интегритета запослених у државној управи/јавном сектору
13/12/2011

Потписан Споразум о сарадњи Агенције за борбу против корупције и Управе царина

sporazum2
print

Агенција за борбу против корупције и Министарствo финансија – Управa царина закључили су Споразум о сарадњи којим се обавезују да благовремено и координирано планирају и прате заједничке обавезе које се тичу доступности и начина размене података. Према Споразуму, сарадња се може одвијати и реализацијом појединачних пројектних активности, издрадом пројектних захтева, предлагањем, избором и реализацијом нових технолошких решења и унапређењем коришћења расположивих капацитета страна потписника Споразума.

 

Потписници овог Споразума изражавају велико задовољство што ће међусобна сарадња допринети бољем, квалитетнијем и бржем решавању предмета из своје надлежности, а што је и основни циљ Споразума.