Potpisan Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Institutom društvenih nauka

Uspešna saradnja Agencije i IFES-a
27/02/2020
U susret izborima
03/03/2020

Potpisan Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Institutom društvenih nauka

print
Poštujući zakonske odredbe po kojima Agencija za borbu protiv korupcije organizuje istraživanja o stanju korupcije, prati i analizira statističke podatke i predlaže izmene načina vođenja statističkih podataka od značaja za praćenje ovog negativnog društvenog fenomena, direktor Agencije Dragan Sikimić potpisao je danas Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa profesorom Goranom Bašićem, direktorom Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Institut društvenih nauka kao referentna nacionalna naučna ustanova za istraživanje osnovnih društvenih fenomena i unapređenje naučne misli i metodologije, biće u narednom periodu eminentan partner i snažan oslonac Agenciji u sprovođenju zajedničkih istraživačkih projekata u oblasti istraživanja korupcije i njenoj prevenciji.
Kroz uspostavljanje naučno-stručne saradnje koja pored zajedničkih istraživanja podrazumeva i stažiranje stručnog osoblja Agencije u Institutu ali i istraživača Instituta u Agenciji kao i međusobnu razmenu predavača, oblast istraživanja aspekata i percepcije korupcije i borbe protiv nje biće polje zajedničkog delovanja.
Potpisivanjem ovog značajnog sporazuma otvorena je mogućnost i za zajednički edukativni nastup i priprema stručnih seminara i konferencija.