Потписан Споразум о научно-стручној сарадњи са Институтом друштвених наука

Успешна сарадња Агенције и IFES-a
27/02/2020
У сусрет изборима
03/03/2020

Потписан Споразум о научно-стручној сарадњи са Институтом друштвених наука

print
Поштујући законске одредбе по којима Агенција за борбу против корупције организује истраживања о стању корупције, прати и анализира статистичке податке и предлаже измене начина вођења статистичких података од значаја за праћење овог негативног друштвеног феномена, директор Агенције Драган Сикимић потписао је данас Споразум о научно-стручној сарадњи са професором Гораном Башићем, директором Института друштвених наука у Београду.
Институт друштвених наука као референтна национална научна установа за истраживање основних друштвених феномена и унапређење научне мисли и методологије, биће у наредном периоду еминентан партнер и снажан ослонац Агенцији у спровођењу заједничких истраживачких пројеката у области истраживања корупције и њеној превенцији.
Кроз успостављање научно-стручне сарадње која поред заједничких истраживања подразумева и стажирање стручног особља Агенције у Институту али и истраживача Института у Агенцији као и међусобну размену предавача, област истраживања аспеката и перцепције корупције и борбе против ње биће поље заједничког деловања.
Потписивањем овог значајног споразума отворена је могућност и за заједнички едукативни наступ и припрема стручних семинара и конференција.