Потписан Протокол о сарадњи са француском Агенцијом за борбу против корупције

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Потписан Протокол о сарадњи са француском Агенцијом за борбу против корупције

print

Директор Агенције за борбу против корупције Републике Србије Драган Сикимић и заменик директора Агенције за борбу против корупције Републике Француске Жерар Бегранже потписали су Протокол о сарадњи у области превенције и борбе против корупције.

Директор Сикимић нагласио је да ће Протокол омогућити размену добрих пракси, спровођење заједничких активности, као и унапређење механизама превенције корупције и режима интегритета у јавном сектору. Изразио је и захвалност амбасадору Републике Француске Фредерику Мондолонију на значајној подршци у успостављању сарадње са француским антикорупцијским телима у контексту европских интеграција Републике Србије.

Заменик директора француске Агенције Бегранже истакао је да је Протокол резултат заједничког рада двеју Агенција, као и потврда добрих односа Републике Србије и Републике Француске. Указао је и на значај међународне сарадње и размене искустава, мишљења и информација, посебно имајући у виду транснационални карактер корупције.

Поред представника Агенције за борбу против корупције и Амбасаде Републике Француске, потписивању су присуствовали и представници Министарства унутрашњих послова, Министарства правде и Републичког јавног тужилаштва Републике Србије.

Cooperation Protocol with the French Anti-Corruption Agency signed

Director of the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia Dragan Sikimić and Deputy Director of the Anti-Corruption Agency of the Republic of France Gérald Begranger signed the Cooperation Protocol in the area of prevention and fight against corruption.

Director Sikimić pointed out that the respective Protocol would enable best practice exchange, conducting of joint activities as well as improvement of corruption prevention mechanisms and integrity regime in public sector. He has also conveyed his gratitude to the Ambassador of the Republic of France Frédéric Mondoloni for significant support in the establishment of cooperation with French anti-corruption bodies in the context of European Integration process of the Republic of Serbia.

Deputy Director of the French Agency Begranger emphasized that the Protocol was the result of joint work of two Agencies as well as confirmation of good relations between the Republic of Serbia and the Republic of France. He also indicated the importance of international cooperation and experience, opinion and information exchange, especially having in mind transnational nature of corruption.

Apart from representatives of the Anti-Corruption Agency and Embassy of the Republic of France, the event was attended by the representatives of the Ministry of Interior, Ministry of Justice and Republic Public Prosecutor’s Office of the Republic of Serbia.