Поступање по представкама правних и физичких лица

Поступање по представкама правних и физичких лица

print
Информације о представкама грађана дајемо
понедељком и четвртком од 11 до 14 часова на број телефона 011 41 49 100, тастер 1

ОПШТЕ О ПРЕДСТАВКАМА

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

ПРАКСА СЕКТОРА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА