Postupanje Agencije po prijavama protiv funkcionera

Reagovanje Agencije
12/05/2020
Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije
19/05/2020

Postupanje Agencije po prijavama protiv funkcionera

print
Tokom trajanja vanrednog stanja, izazvanog epidemijom COVID-19 virusa, Agencija za borbu protiv korupcije blagovremeno je preduzela sve propisane mere i održala kontinuitet rada, prilagodivši se novonastaloj situaciji.
S tim u vezi, a radi tačnog informisanja javnosti, Agencija ukazuje na to da prijave protiv nekoliko funkcionera, a u vezi sa navodnom zloupotrebom javnih resursa ili javne funkcije, koje je podneo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), nemaju status prijava potencijalne zloupotrebe tokom izborne kampanje, jer su podnete pre raspisivanja izbora. Zbog toga se i rok od pet dana za postupanje Agencije ne odnosi na takve prijave, nego isključivo na one, koje ukazuju na moguće kršenje propisa tokom izborne kampanje.
Pre raspisivanja izbora, CRTA je podnela devet prijava protiv funkcionera na različitim nivoima (od direktora osnovne škole do predsednika Vlade Republike Srbije), koje se nalaze u različitim fazama odlučivanja. O ishodu već okončanih postupaka podnosilac prijave uredno je obavešten, što će biti slučaj i sa preostalim, po završenom postupku.
Republička izborna komisija, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, rešenjem je odlučila o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike. S obzirom na to da je doneto Rešenje o nastavku izbornih radnji, Agencija i ovim putem poziva sve učesnike na odgovorno ponašanje i poštovanje zakona te ističe da će o prijavama, koje ukazuju na moguće kršenje Zakona o Agenciji i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, postupati u propisanom roku.