Поступање Агенције по пријавама против функционера

Реаговање Агенције
12/05/2020
Мишљење Агенције за борбу против корупције
19/05/2020

Поступање Агенције по пријавама против функционера

print
Током трајања ванредног стања, изазваног епидемијом COVID-19 вируса, Агенција за борбу против корупције благовремено је предузела све прописане мере и одржала континуитет рада, прилагодивши се новонасталој ситуацији.
С тим у вези, а ради тачног информисања јавности, Агенција указује на то да пријаве против неколико функционера, а у вези са наводном злоупотребом јавних ресурса или јавне функције, које је поднео Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА), немају статус пријава потенцијалне злоупотребе током изборне кампање, јер су поднете пре расписивања избора. Због тога се и рок од пет дана за поступање Агенције не односи на такве пријаве, него искључиво на оне, које указују на могуће кршење прописа током изборне кампање.
Пре расписивања избора, ЦРТА је поднела девет пријава против функционера на различитим нивоима (од директора основне школе до председника Владе Републике Србије), које се налазе у различитим фазама одлучивања. О исходу већ окончаних поступака подносилац пријаве уредно је обавештен, што ће бити случај и са преосталим, по завршеном поступку.
Републичка изборна комисија, у складу са Уредбом Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања, решењем је одлучила о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике. С обзиром на то да је донето Решење о наставку изборних радњи, Агенција и овим путем позива све учеснике на одговорно понашање и поштовање закона те истиче да ће о пријавама, које указују на могуће кршење Закона о Агенцији и Закона о финансирању политичких активности, поступати у прописаном року.