Posmatranje izborne kampanje

Učesnici izborne kampanje i posmatrači Agencije

Osnovni zadatak posmatrača koje je angažovala Agencija za borbu protiv korupcije je nadgledanje promotivnih predizbornih aktivnosti političkih subjekata. Izbornu kampanju u Republici Srbiji trenutno nadgleda 120 posmatrača sa ciljem prikupljanja podataka koje Agencija koristi u uporednoj analizi u odnosu na podatke iz izveštaja o troškovima izborne kampanje, koje su politički subjekti dužni da podnesu u roku od 30 dana po proglašenju konačnih rezultata izbora.
Posmatrači su ovlašćeni da u ime Agencije kao terenski posmatrači, do dana izbora, ili kao koordinatori, do dana proglašenja konačnih rezultata izbora, nesmetano prikupljaju informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata putem audio i video zapisa, fotografija u elektronskom formatu i prikupljenih primeraka izbornog materijala.
Takođe, koordinatori u cilju dobijanja određenih informacija i podataka u vezi sa izbornom kampanjom, mogu da se obrate političkim subjektima, državnim organima, organima jedinice teritorijalne autonomije, organima jedinice lokalne samouprave i organa gradske opštine.
Podsećamo da su posmatrači Agencije završili stručne obuke za objektivno i nepristrasno prikupljanje podataka, da nisu kandidati na izborima niti su angažovani u odborima za sprovođenje izbora. Oni su primer dobre prakse angažovanja građana u političkom i izbornom procesu, te  Agencija i ovim putem  apeluje na političke subjekte, nadležne organe i druge učesnike izbornog procesa da posmatračima omoguće da rade poslove za koje su angažovani.

=======================================================================================

Posmatrači izborne kampanje Agencije na terenu

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava javnost da su posmatrači izbornih kampanja (terenski posmatrači i koridnatori), koje je angažovala Agencija, počeli sa radom na terenu, te Agencija poziva političke subjekte, nadležne organe i druge učesnike izbornog procesa da omoguće posmatračima Agencije da obavljaju poslove za koje su angažovani.
Terenski posmatrači imaju ovlašćenje da u ime Agencije, do dana izbora, nesmetano prikupljaju informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji putem audio i video zapisa, fotografija u elektronskom formatu i prikupljenih primeraka izbornog materijala.
Koordinatori imaju ovlašćenje da u ime Agencije, do dana proglašenja konačnih rezultata izbora, nesmetano prikupljaju informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji putem audio i video zapisa, fotografija u elektronskom formatu i prikupljenih primeraka izbornog materijala.
Takođe, koordinatori u cilju dobijanja određenih informacija i podataka u vezi sa izbornom kampanjom, po zahtevu centralnog koordinatora, mogu da se obrate političkim subjektima, državnim organima, organima jedinice teritorijalne autonomije, organima jedinice lokalne samouprave i organa gradske opštine.

==========================================================================================

Uspešna saradnja Agencije i IFES-a

Drugog dana obuke koju vodi dr Magnus Ohman, ekspert u oblasti promocije demokratskih vrednosti i uključivanja građana u nadzor izbornih procesa iz Međunarodne fondacije za izborne sisteme IFES, učesnike je pozdravio i direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić.
Govoreći o važnosti ulaganja u stručne kapacitete zaposlenih izrazio je zadovoljstvo što je IFES partner Agencije u trenutku kada očekujemo raspisivanje parlamentarnih i lokalnih izbora.
Od posmatrača i centralnih koordinatora ovlašćenih da u ime Agencije za borbu protiv korupcije prate političku promociju učesnika u predstojećem izbornom procesu očekuje se da ovu aktivnost sprovedu objektivno i kvalitetno.
Priznati svetski stručnjak i direktor češke Kancelarije IFES, dr Ohman, pohvalio je metode i sistem rada Agencije kao i izuzetnu spremnost zaposlenih u Agenciji da prihvate preporuke sa obuke u vezi sa unapređenjem pojedinih oblasti u postupku monitoringa. Postojanje obostrane želje za proširenjem saradnje Agencije i Fondacije rezultiraće novim susretima i obukama.

==========================================================================================

IFES obuka

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije prisustvuju obuci posvećenoj monitoringu izbornih kampanja i kontroli finansiranja političkih subjekata. Ovaj dvodnevni skup se održava u Beogradu i namenjen je jačanju kapaciteta zaposlenih kako u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti tako i budućih centralnih koordinatora posmatrača izbornih kampanja.
Trening je organizovan uz stručnu podršku Međunarodne fondacije za izborne sisteme iz Vašingtona  (IFES) čija je pažnja u Srbiji usmerena na povećanje integriteta i transparentnosti izbornog procesa. O značaju građanskog angažmana u procesu nadgledanja izbornih radnji kao i predlozima za unapređenje monitoringa izborne kampanje govorio je dr Magnus Ohman, direktor Kancelarije IFES u Pragu.
Agencija za borbu protiv korupcije je posvećena kontinuiranom usavršavanju i jačanju svojih kadrovskih i tehničkih kapaciteta koje sprovodi uz pomoć domaćih i međunarodnih partnera. Ova obuka je rezultat uspostavljene nove saradnje sa Fondacijom IFES koja je globalni lider u oblasti promocije demokratije u izbornim procesima i prisutna je u više od 145 zemalja.

=========================================================================================

Odluka o izboru posmatrača izborne kampanje za 2020.

Agencija za borbu protiv korupcije izabrala je ukupno 120 posmatrača za 2020. godinu od kojih je 33 koordinatora za gradove i opštine i 87 terenskih posmatrača. Određena su 24 rezervna, tako da Agencija ima ukupno 144 posmatrača izborne kampanje.
U skladu sa odredbama člana 7. Pravilnika o posmatračima izbornih kampanja, nadležna Komisija je nakon sprovedenog postupka za izbor kandidata, prema utvrđenim kriterijumima, sačinila konačnu rang listu kandidata za izbor terenskih posmatrača i koordinatora koju je predložila direktoru Agencije.
Direktor Agencije je ceneći rezultate kandidata po predloženoj i obrazloženoj konačnoj rang listi od strane Komisije, a imajući u vidu potrebe Agencije, izabrao one koji su u sprovedenom izbornom postupku ocenjeni najvišom ocenom i time pokazali da u potpunosti ispunjavaju kriterijume za izbor kandidata za posmatrače izborne kampanje.

Odluka o izboru posmatrača

Konačna lista kandidata

========================================================================================

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Nišu

Pripremu za kontrolu izborne kampanje Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi nizom obuka budućih terenskih posmatrača, koji će neposrednim posmatranjem na terenu prikupljati relevantne informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji i troškovima izborne kampanje.
Posle Beograda i Kragujevca obuka je održana u niškom Regionalnom centru za edukacije.
Predstavnici Agencije su polaznicima obuke preneli neophodna znanja i iskustva sa prethodnih izbora koja će pomoći da Agencija sprovede monitoring na najvišem nivou.
Ovaj proces je naročito važan u periodu izbornih ciklusa, kada je dinamika novčanih transakcija političkih subjekata na najvišem nivou.

========================================================================================

Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja ciklus obuke posmatrača izbornih kampanja

Efikasna kontrola izbornih kampanja važan je zadatak Agencije za borbu protiv korupcije u izbornoj godini. Današnjom obukom u Kragujevcu budućim terenskim posmatračima i koordinatorima predočeni su principi rada, organizacija monitoringa kao i svi modeli izveštavanja o troškovima promocije izbornih programa i učesnika na izborima. Po završenoj obuci radi provere usvojenog znanja sprovedeno je i testiranje budućih posmatrača izbornih kampanja.

=========================================================================================

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu

U nastavku ciklusa obuka, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije seminarom u Beogradu nastavili su sa edukacijom terenskih posmatrača i koordinatora. U naredna tri dana, od 20 do 22. januara 2020. godine, polaznici seminara dobiće sve neophodne informacije za ispravan postupak izveštavanja o utrošenim sredstvima koje politički subjekti koriste u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa.

 

==========================================================================================

Obuka za posmatrače izbornih kampanja održana u Novom Sadu

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije održali su danas prvu u nizu ovogodišnjih obuka za posmatrače izbornih kampanja u 2020. godini. Polaznici jednodnevnih seminara održanih u Novom Sadu upoznali su se sa zakonskim okvirom, svrhom i značajem monitoringa. U praktičnom delu obuke predstavnici Agencije su buduće terenske posmatrače i koordinatore upoznali i obučili za ispravan postupak izveštavanja o prikupljenim informacijama.
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti (“Sl. glasnik RS”,br. 43/2011,123/2014 i 88/2019) daje posebna ovlašćenja Agenciji za borbu protiv korupcije u kontroli troškova koje političke stranke, koalicije i grupe građana čine tokom izborne kampanje. Troškovi izrade i plasiranja izbornog promotivnog materijala (letaka, plakata, oglašavanja na bilbordima, tv i radijskih spotova kao i drugog materijala) predmet su izveštavanja posmatrača od dana raspisivanja do dana proglašenja konačnih rezultata izbora.
Do kraja januara 2020. godine ovakve obuke pored Novog Sada održaće se u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.