Посматрачи изборне кампање Агенције на терену

Достављање Евиденције поклона јавних функционера
25/02/2022
У Нишу и Београду одржане радионице о плановима интегритета у локалној самоуправи
28/02/2022

Посматрачи изборне кампање Агенције на терену

print
Агенција за спречавање корупције обавештава јавност да су посматрачи изборних кампања (теренски посматрачи и координатори), које је ангажовала Агенција, почели са радом на терену, те Агенција позива политичке субјекте, надлежне органе и друге учеснике изборног процеса да омогуће посматрачима Агенције да обављају послове за које су ангажовани.
Теренски посматрачи имају овлашћење да у име Агенције, до 48 сати пре наступања дана одржавања избора (изборна тишина), несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљањем примерака изборног материјала.
Координатори имају овлашћење да у име Агенције, до дана проглашења коначних резултата избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљањем примерака изборног материјала.