Пословник о …. 22.јул 2010.

У току је конкурс за стажирање у Агенцији
19/07/2010
Нешто најновије
20/07/2010

Пословник о …. 22.јул 2010.

print

III НАЧИН РАДА

Члан 8.

(1) Предмети се распоређују у рад члану Одбора – известиоцу, према редоследу увођења у уписник Одбора и азбучном реду презимена чланова Одбора.
(2) Изузетно, Одбор или председник Одбора може поједини предмет распоредити и мимо редоследа из става 1. овог члана ако се ради о материји коју је неки од чланова  Одбора посебно изучавао.

Члан 9.

(1) Одбор ради и одлучује у седници.
(2) Седница Одбора може се одржати ако јој присуствује више од половине чланова Одбора.

Члан 10.