Poseta studenata Univerziteta Union-Nikola Tesla

Početak trećeg ciklusa izrade plana integriteta
17/05/2021
Raspisan novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD)
17/05/2021

Poseta studenata Univerziteta Union-Nikola Tesla

print
Studenti četvrte godine Fakulteta za poslovne studije i pravo-smer bezbednost, Univerziteta Union-Nikola Tesla posetili su Agenciju i u okviru praktične nastave na temu Analitika i bezbednosna obrada podataka, upoznali se sa njenim radom. Dragan Sikimić, direktor Agencije pozdravio je studente i istakao važnost usavršavanja u oblasti koja predstavlja bitan segment rada Agencije. „Agencija je u stalnoj potrazi za stručnim kadrom, koji će znanjem i inovativnim pristupom doprineti sprečavanju korupcije“, naglasio je Sikimić, i predložio nastavak saradnje kroz oblike stručne prakse u narednom periodu.

Studenti su upoznati sa istorijatom i nadležnostima Agencije, zakonskom okviru njenog postupanja kao i saradnjom sa drugim državnim organima. Predstavnice Agencije su prezentovale rad po predstavkama građana, i pojasnile ulogu Agencije u ovom obliku aktivnog učešća javnosti u oblasti sprečavanja korupcije. Kroz diskusiju o registrima koje Agencija vodi, naglašen je bezbednosni okvir i različiti oblici zaštite podataka u njima.
Poseta studenata je realizovana posredstvom Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost u domenu saradnje Agencije sa organizacijama civilnog društva.