Poseta šefa Misije OEBS-a u Srbiji Agenciji za borbu protiv korupcije

Poseta ambasadora Republike Francuske Agenciji za borbu protiv korupcije
25/05/2018
Poseta ambasadora Republike Italije Agenciji za borbu protiv korupcije
29/05/2018

Poseta šefa Misije OEBS-a u Srbiji Agenciji za borbu protiv korupcije

print

foto OEBS / Milan Obradović

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji Andreom Oricijem i njegovim saradnicima.

Ambasador Oricio naglasio je značaj borbe protiv korupcije, kao i uloge Agencije u tom procesu te istakao spremnost Misije OEBS-a da nastavi da podržava Republiku Srbiju u sprovođenju reformi, uključujući i oblast vladavine prava. Dodao je i da je Misija OEBS-a potpuno posvećena pružanju podrške jačanju nezavisnih državnih institucija Republike Srbije, među kojima je i Agencija za borbu protiv korupcije.

Direktor Sikimić ukazao je na ulogu Agencije u procesu pregovora Republike Srbije za članstvo u EU, kao i na značaj unapređenja saradnje i koordinacije među svim relevantnim institucijama na nacionalnom, kao i na međunarodnom nivou. U kontekstu predsedavanja Republike Italije OEBS-u, istakao je i izuzetno uspešnu saradnju Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, koja je uspostavljena 2015. godine zaključivanjem Memoranduma o saradnji i dodatno osnažena sprovođenjem Tvining projekta ,,Prevencija i borba protiv korupcije”, na kojem je Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije vodeća partnerska institucija.

Na sastanku je potvrđeno održavanje regionalne konferencije o primeni mehanizama prevencije korupcije u okviru predsedavanja Republike Italije OEBS-u, kao nastavak uspešno održane konferencije povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 2017. godine, koju su podržali Vlada Republike Italije i Misija OEBS-a u Srbiji.

Head of the OSCE Mission to Serbia visits the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Head of OSCE Mission to the Serbia Andrea Orizio and his associates.

Ambassador Orizio indicated the significance of the fight against corruption, as well as the role of the Agency in the respective process, thus pointing out the willingness of the OSCE Mission to continue to support the Republic of Serbia in the reform process, including the rule of law area. He added that the OSCE Mission is fully committed to providing support in strengthening of the independent state institutions, including the Anti-Corruption Agency as one of them.

Director Sikimić stressed the role of the Anti-Corruption Agency in the EU accession negotiations of the Republic of Serbia, as well as the importance of bolstering cooperation and coordination among all relevant institutions at both national and international level. In terms of the Italian OSCE Chairmanship, he pointed out to a very successful cooperation between the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia and the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy, established in 2015 through the Cooperation Memorandum and further strengthened by the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”, with the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy being the leading partner institution.

Regional conference on the implementation of corruption prevention mechanisms within the Italian OSCE Chairmanship has also been confirmed, as a follow-up to the successful conference held on the occasion of the International Anti-Corruption Day in 2017, supported by the Government of the Republic of Italy and the OSCE Mission to Serbia.