Посета шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Агенцији за борбу против корупције

Посета амбасадора Републике Француске Агенцији за борбу против корупције
25/05/2018
Посета амбасадора Републике Италије Агенцији за борбу против корупције
29/05/2018

Посета шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Агенцији за борбу против корупције

print

фото ОЕБС / Милан Обрадовић

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са шефом Мисије ОЕБС-а у Србији Андреом Орицијем и његовим сарадницима.

Амбасадор Орицио нагласио је значај борбе против корупције, као и улоге Агенције у том процесу те истакао спремност Мисије ОЕБС-а да настави да подржава Републику Србију у спровођењу реформи, укључујући и област владавине права. Додао је и да је Мисија ОЕБС-а потпуно посвећена пружању подршке јачању независних државних институција Републике Србије, међу којима je и Агенцијa за борбу против корупције.

Директор Сикимић указао је на улогу Агенције у процесу преговора Републике Србије за чланство у ЕУ, као и на значај унапређења сарадње и координације међу свим релевантним институцијама на националном, као и на међународном нивоу. У контексту председавања Републике Италије ОЕБС-у, истакао је и изузетно успешну сарадњу Агенције за борбу против корупције Републике Србије и Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије, која је успостављена 2015. године закључивањем Меморандума о сарадњи и додатно оснажена спровођењем Твининг пројекта ,,Превенција и борба против корупције”, на којем је Национална агенција за борбу против корупције Републике Италије водећа партнерска институција.

На састанку је потврђено одржавање регионалне конференције о примени механизама превенције корупције у оквиру председавања Републике Италије ОЕБС-у, као наставак успешно одржане конференције поводом Међународног дана борбе против корупције 2017. године, коју су подржали Влада Републике Италије и Мисија ОЕБС-а у Србији.

Head of the OSCE Mission to Serbia visits the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Head of OSCE Mission to the Serbia Andrea Orizio and his associates.

Ambassador Orizio indicated the significance of the fight against corruption, as well as the role of the Agency in the respective process, thus pointing out the willingness of the OSCE Mission to continue to support the Republic of Serbia in the reform process, including the rule of law area. He added that the OSCE Mission is fully committed to providing support in strengthening of the independent state institutions, including the Anti-Corruption Agency as one of them.

Director Sikimić stressed the role of the Anti-Corruption Agency in the EU accession negotiations of the Republic of Serbia, as well as the importance of bolstering cooperation and coordination among all relevant institutions at both national and international level. In terms of the Italian OSCE Chairmanship, he pointed out to a very successful cooperation between the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia and the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy, established in 2015 through the Cooperation Memorandum and further strengthened by the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”, with the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy being the leading partner institution.

Regional conference on the implementation of corruption prevention mechanisms within the Italian OSCE Chairmanship has also been confirmed, as a follow-up to the successful conference held on the occasion of the International Anti-Corruption Day in 2017, supported by the Government of the Republic of Italy and the OSCE Mission to Serbia.