Poseta državne delegacije Turkmenistana

Pres jun 2012.
02/07/2012
Lazarevac (Beograd) – Izbori za odbornike
03/07/2012

Poseta državne delegacije Turkmenistana

004
print
Agenciju za borbu protiv korupcije 13. juna posetila je državna delegacija iz Turkmenistana. Predstavnike vlade, tužilaštava i eksperte za sprečavanje pranja novca primio je Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije.
U nastavku je održan niz radnih sastanaka na kojima su gosti imali prilike da se detaljnije upoznaju sa nadležnostima Agencije u pogledu izrade planova integriteta, sukoba interesa, prijave i kontrole izveštaja o imovini javnih funkcionera, kontrole finansiranja političkih subjekata, zaštite uzbunjivača kao i kampanji „Progovorite. Ćutanje o korupcije je njeno odobravanje“.

Boravak delegacije iz Turkmenistana, kao o i prisustvo predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije na radionici „ Mehanizmi kojima se jača integritet u javnom sektoru i sprečava korupcija i pranje novca“ koja je održana krajem aprila u Ašhabatu, omogućila je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju.

(Foto: OSCE/Milan Obradović)