Посета амбасадора Украјине Агенцији за борбу против корупције

Обавештење
07/06/2018
Листа вредновања и рангирања пројеката које су организације цивилног друштва поднеле на јавни конкурс
19/06/2018

Посета амбасадора Украјине Агенцији за борбу против корупције

print
Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Украјине Олександром Александровичем.

Амбасадор Александрович представио је систем за борбу против корупције у Украјини, укључујући и институције надлежне за превенцију корупције, као и антикорупцијске судове и тужилаштва.

Директор Сикимић указао је на кључне надлежности Агенције за борбу против корупције, као и на значај јачања механизама превенције корупције и међународне сарадње у тој области. Имајући то у виду, на састанку су размотрене и могућности успостављања сарадње између Агенције и сродних институција из Украјине.


Ambassador of Ukraine visits the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of Ukraine Oleksandr Aleksandrovych.

Ambassador Аleksandrovych presented the anti-corruption system in Ukraine, including corruption prevention institutions, as well as anti-corruption courts and prosecutor’s offices.

Director Sikimić indicated the key competences of the Anti-Corruption Agency, as well as the significance of strengthening the corruption prevention mechanisms and international cooperation in that regard. To that end, the meeting also touched upon the possibilities of establishing cooperation between the Agency and similar institutions from Ukraine.