Poseta ambasadora SAD Agenciji za borbu protiv korupcije

Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta
22/03/2018
Izveštaji o troškovima izbornih kampanja za Aranđelovac podnose se Agenciji do 11 . aprila 2018. godine
27/03/2018

Poseta ambasadora SAD Agenciji za borbu protiv korupcije

print
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se danas sa ambasadorom SAD Kajlom Skotom, kao i predstavnicima Ministarstva pravde SAD Valterom Perkelom i Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Džefrijem Skarinom.

Ambasador Skot ukazao je da SAD čvrsto veruju u značaj borbe protiv korupcije, posebno u svetlu evropskih integracija, kao strateškog cilja Republike Srbije. Istakao je i ulogu Agencije u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije, kao i važnost koordinacije rada svih nadležnih institucija. Ambasador je naglasio i da će SAD ostati posvećene pružanju podrške Agen

ciji u sprovođenju njenih značajnih nadležnosti u okviru novog USAID projekta “Inicijativa za odgovornu vlast”.

Direktor Sikimić naveo je da je Agencija ključna institucija u borbi protiv korupcije u Republici Srbiji, kao i da će jačati saradnju sa svim relevantnim institucijama, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. On se zahvalio i na izuzetnoj saradnji, već ostvarenoj kroz prethodni USAID projekat “Reforma pravosuđa i odgovorna vlast” i izrazio očekivanje da će ona biti nastavljena i u budućnosti.

  

US Ambassador visited the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met today with the US Ambassador Kyle Scott as well as representatives of US Department of Justice Walter Perkel and USAID Mission Jeffrey Skarin.

Ambassador Scott indicated that the USA firmly believed in significance of fight against corruption, especially in the view of European Integration, as a strategic goal of the Republic of Serbia. He pointed out the role of the Agency in the area of prevention and fight against corruption as well as importance of the corresponding coordination of all relevant institutions. The Ambassador stressed US commitment to supporting the Agency in pursuing its important competences within the new USAID project “Government Accountability Initiative”.

Director Sikimić stated that the Agency was the key anti-corruption institution in the Republic of Serbia and that it would bolster cooperation with all relevant institutions both at national and international level. He extended his gratitude for great cooperation already established within the previous USAID project “Justice Reform and Government Accountability” and expressed his expectation that such cooperation would be further improved in the future.