Poseta ambasadora Republike Italije Agenciji za borbu protiv korupcije

Poseta šefa Misije OEBS-a u Srbiji Agenciji za borbu protiv korupcije
25/05/2018
Obaveštenje o privremenoj blokadi elektronske komunikacije
30/05/2018

Poseta ambasadora Republike Italije Agenciji za borbu protiv korupcije

print
 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Republike Italije Karlom lo Kašom i njegovim saradnicima.

Ambasador Lo Kašo naglasio je da je borba protiv korupcije jedna od ključnih oblasti u procesu evropskih integracija Republike Srbije i ukazao na značaj Agencije za borbu protiv korupcije u tom smislu te posvećenost Republike Italije sprovođenju reformi na putu Republike Srbije kao članstvu u Evropskoj uniji. Dodao je i da Tvining projekat ”Prevencija i borba protiv korupcije”, na kojem je Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije vodeća partnerska institucija, predstavlja doprinos Republike Italije približavanju Republike Srbije Evropskoj uniji, ocenivši njegovo sprovođenje izuzetno uspešnim.

Direktor Sikimić podsetio je da je saradnja Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije uspostavljena još 2015. godine zaključivanjem Memoranduma o saradnji i izrazio zahvalnost Evropskoj uniji na podršci, koju pruža kroz Tvining projekat ”Prevencija i borba protiv korupcije”, koji Agencija od jula 2016. godine sprovodi sa partnerima iz Republike Italije i Kraljevine Španije. Govoreći o brojnim aktivnostima Tvining projekta, ukazao je i na značaj analiza, koje su Tvining eksperti sproveli u vezi sa nacrtom zakona o sprečavanju korupcije, čija izrada je u toku, u skladu sa Akcionom planom za poglavlje 23.

Na sastanku je bilo reči i o predstojećoj regionalnoj konferenciji o primeni mehanizama prevencije korupcije u okviru predsedavanja Republike Italije OEBS-u, koja će predstavljati nastavak uspešno održane konferencije povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 2017. godine, koju su podržali Vlada Republike Italije i Misija OEBS-a u Srbiji.

Ambassador of the Republic of Italy visits the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of the Republic of Italy Carlo lo Cascio and his associates.

Ambassador Lo Cascio pointed out that combating corruption was one of the key areas in the European Integration process of the Republic of Serbia and indicated the significance of the Anti-Corruption Agency in that regard as well as the commitment of the Republic of Italy to the reform process on the path of the Republic of Serbia towards the European Union membership. He added that the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”, with the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy being the leading partner institution, had been a contribution of the Republic of Italy to brining the Republic of Serbia closer to the European Union, thus assessing its implementation as a very successful.

Director Sikimić reminded that the cooperation between the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia and the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy had been established in 2015 through the Cooperation Memorandum and extended his gratitude to the European Union for the support provided through the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”, having been implemented as of July 2016 by the Anti-Corruption Agency with the partners from the Republic of Italy and the Kingdom of Spain. Having indicated numerous Twinning activities, he has also stressed the importance of the analyses conducted by the Twinning experts pertaining to draft Law on Corruption Prevention, currently being underway in line with the Action Plan for Chapter 23.

The meeting also touched upon the forthcoming regional conference on the implementation of corruption prevention mechanisms within the Italian OSCE Chairmanship, as a follow-up to the successful conference held on the occasion of the International Anti-Corruption Day in 2017, supported by the Government of the Republic of Italy and the OSCE Mission to Serbia.