Посета амбасадора Републике Италије Агенцији за борбу против корупције

Посета шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Агенцији за борбу против корупције
25/05/2018
Обавештење o привременој блокади електронске комуникације
30/05/2018

Посета амбасадора Републике Италије Агенцији за борбу против корупције

print
 Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Републике Италије Карлом ло Кашом и његовим сарадницима.

Амбасадор Ло Кашо нагласио је да је борба против корупције једна од кључних области у процесу европских интеграција Републике Србије и указао на значај Агенције за борбу против корупције у том смислу те посвећеност Републике Италије спровођењу реформи на путу Републике Србије као чланству у Европској унији. Додао је и да Твининг пројекат ”Превенција и борба против корупције”, на којем је Национална агенција за борбу против корупције Републике Италије водећа партнерска институција, представља допринос Републике Италије приближавању Републике Србије Европској унији, оценивши његово спровођење изузетно успешним.

Директор Сикимић подсетио је да је сарадња Агенције за борбу против корупције Републике Србије и Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије успостављена још 2015. године закључивањем Меморандума о сарадњи и изразио захвалност Европској унији на подршци, коју пружа кроз Твининг пројекат ”Превенција и борба против корупције”, који Агенција од јула 2016. године спроводи са партнерима из Републике Италије и Краљевине Шпаније. Говорећи о бројним активностима Твининг пројекта, указао је и на значај анализа, које су Твининг експерти спровели у вези са нацртом закона о спречавању корупције, чија израда је у току, у складу са Акционом планом за поглавље 23.

На састанку је било речи и о предстојећој регионалној конференцији о примени механизама превенције корупције у оквиру председавања Републике Италије ОЕБС-у, која ће представљати наставак успешно одржане конференције поводом Међународног дана борбе против корупције 2017. године, коју су подржали Влада Републике Италије и Мисија ОЕБС-а у Србији.

Ambassador of the Republic of Italy visits the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of the Republic of Italy Carlo lo Cascio and his associates.

Ambassador Lo Cascio pointed out that combating corruption was one of the key areas in the European Integration process of the Republic of Serbia and indicated the significance of the Anti-Corruption Agency in that regard as well as the commitment of the Republic of Italy to the reform process on the path of the Republic of Serbia towards the European Union membership. He added that the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”, with the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy being the leading partner institution, had been a contribution of the Republic of Italy to brining the Republic of Serbia closer to the European Union, thus assessing its implementation as a very successful.

Director Sikimić reminded that the cooperation between the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia and the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy had been established in 2015 through the Cooperation Memorandum and extended his gratitude to the European Union for the support provided through the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”, having been implemented as of July 2016 by the Anti-Corruption Agency with the partners from the Republic of Italy and the Kingdom of Spain. Having indicated numerous Twinning activities, he has also stressed the importance of the analyses conducted by the Twinning experts pertaining to draft Law on Corruption Prevention, currently being underway in line with the Action Plan for Chapter 23.

The meeting also touched upon the forthcoming regional conference on the implementation of corruption prevention mechanisms within the Italian OSCE Chairmanship, as a follow-up to the successful conference held on the occasion of the International Anti-Corruption Day in 2017, supported by the Government of the Republic of Italy and the OSCE Mission to Serbia.