Посета амбасадора Краљевине Холандије Агенцији за борбу против корупције

Коначна Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета
11/04/2018
Циклус обука: „Спречавања сукоба интереса и контролe имовине и прихода функционера“
20/04/2018

Посета амбасадора Краљевине Холандије Агенцији за борбу против корупције

print
 Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Краљевине Холандије Хендриком ван ден Долом и његовим сарадницима.

Амбасадор ван ден Дол нагласио је да је борба против корупције кључни аспект развијања и унапређења владавине права, као и економског развоја земље. Додао је и да ће Краљевина Холандија наставити да подржава Агенцију кроз програме и иницијативе у области владавине права, као и пројекте размене добрих пракси у борби против корупције.

Директор Сикимић истакао је улогу Агенције у процесу европских интеграција Републике Србије, као и значај унапређења сарадње свих релевантних институција у борби против корупције, како на националном, тако и на међународном нивоу. Изразио је и захвалност на програмима стручног усавршавања Владе Краљевине Холандије у области интегритета и превенције корупције, које су похађали запослени у Агенцији, као и уверење да ће се успешна сарадња наставити кроз размену искустава са сродним холандским институцијама.

                                                                      Dutch Ambassador visited the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Dutch Ambassador Hendrik van den Dool and his associates.

Ambassador van den Dool pointed out fight against corruption as a key aspect of development and improvement of the rule of law as well as economic development of the country. He also added that the Kingdom of the Netherlands would continue supporting the Agency through programmes and initiatives in the area of rule of law as well as projects related to best practice exchange in combating corruption.

Director Sikimić stressed the role of the Agency in the European Integration process of the Republic of Serbia as well as the importance of improving cooperation of all relevant institutions at both national and international level. He extended his gratitude for professional enhancement programmes of the Dutch Government in the area of integrity and corruption prevention, which have been attended by the Agency’s staff and expressed his confidence that such a successful cooperation would be further developed through experience exchange with similar Dutch institutions.